Door de steeds grotere vraag naar inerte blusgassen hebben wij in 2003 een moderne vulinstallatie geïnstalleerd. Zowel stikstof en argon als mengsels van stikstof/argon en CO2 worden volautomatisch tot een druk van maximaal 300 bar gevuld.

De cilinders worden voor het vullen automatisch gespoeld en geanalyseerd, zodat de gevraagde specificatie op ppm zuurstof, water en CO2 bereikt kan worden. Tijdens het vullen worden druk en temperatuur continu gemeten.Deze vulinstallatie bereikt bij 300 bar, gemeten bij 15°C, een nauwkeurigheid van -5 tot +5 bar.